Policy

privacy-policy

Chính sách bảo mật

 

Lutech rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở chế độ riêng tư và không bao giờ chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai. Chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn khách hàng hài lòng trên khắp thế giới trong vài năm qua và áp dụng cùng một chính sách bảo mật cho mọi khách hàng. Chúng tôi không thay đổi chính sách bảo mật của mình mà không có bất kỳ lý do hợp lệ nào. Chính sách bảo mật sau đây mô tả quyền riêng tư của bạn liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  • Lutech không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào như id email, số điện thoại, tên, ngày sinh với bất kỳ bên thứ ba nào. Dữ liệu lưu trữ của bạn được lưu trữ rất cẩn thận.
  • Bạn phải chấp nhận cookie của trình duyệt trong khi duyệt các trang / bài đăng trên trang web của chúng tôi và nội dung tác giả khác.
  • Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại để liên lạc với bạn trong tương lai. Nếu bạn đăng ký và gửi dữ liệu của mình lên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin hợp lệ cho quá trình tạo tài khoản.
  • Chúng tôi lưu trữ thông tin thanh toán của bạn như loại thanh toán, chi tiết giao dịch, email và tên của người thanh toán, v.v. Những dữ liệu đó sẽ được lưu trữ để tham khảo trong tương lai.
  • Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại và các phương thức khác mà bạn cung cấp. Vì mục đích cơ bản, chi tiết liên hệ của bạn sẽ được chia sẻ với bộ xử lý thanh toán.
  • Nếu có bất kỳ hành động hoặc quy định bất hợp pháp nào và vi phạm pháp luật, chúng tôi có quyền chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chính phủ để ngăn chặn bất kỳ hành vi gian lận nào qua internet. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể áp dụng cho việc thanh toán bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp cho chúng tôi.
  • Chúng tôi theo dõi các hoạt động trên trang web của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào trừ khi có trường hợp hành động bất hợp pháp hoặc quy định và vi phạm pháp luật.
  • Hệ thống tiếp thị của chúng tôi được kết nối với một số phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng, diễn đàn, và các mạng khác. Vì vậy, nếu bạn đăng bất kỳ nhận xét nào với thông tin cá nhân, nó có thể được lập chỉ mục bởi Google và các công cụ khác sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Chúng tôi không thay mặt bạn chịu trách nhiệm xóa nó khỏi công cụ tìm kiếm. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu điều này trước khi bắt đầu với chúng tôi.
  • Tên của bạn có thể được xuất bản trên trang web của chúng tôi cho một lời chứng thực, phản hồi hài lòng, đánh giá tích cực. Bạn đồng ý cho chúng tôi quyền này mà không có bất kỳ sự phô trương bất lợi nào. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị tên và các quốc gia thông qua trang web của chúng tôi.
  • Nội dung trang web của chúng tôi, bản quyền và mọi thứ được giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không hiển thị thông tin cá nhân của bạn trên bất kỳ trang / bài đăng hoặc nhận xét nào. Nếu bạn tìm thấy điều gì đó sai, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ chăm sóc và bảo mật mọi thông tin của bạn.